บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

87 total views, 1 views today

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะสงฆ์ จำนวน 87 รูป ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนิสิตนักศึกษา ที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเป็นจำนวนมาก
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพร

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา