Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ผู้มีความสนใจในด้านของวิทยาศาสตร์ ใน ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมในค่ายวิชาการ โดยเน้นกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เน้นความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมดูนกและชมธรรมชาติภายในสถานีปฏิบัติการฯ ,การเรียนรู้พรรณไม้และการใช้ประโยชน์ , การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว , โครโมโซมพืช,พยาธิ

รรษา และการผลิตลูกประคบจากสมุนไพร

Check Also

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ

ประชาสัมพันธ์ไป …