Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ผู้มีความสนใจในด้านของวิทยาศาสตร์ ใน ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมในค่ายวิชาการ โดยเน้นกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เน้นความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมดูนกและชมธรรมชาติภายในสถานีปฏิบัติการฯ ,การเรียนรู้พรรณไม้และการใช้ประโยชน์ , การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว , โครโมโซมพืช,พยาธิ และการผลิตลูกประคบจากสมุนไพร

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …