สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ครั้งที่ 1/2561

53 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม