Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …