สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช นำบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมงาน Big Cleaning Day

57 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช นำบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม