Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมค่ายยุวดาราศาสตร์และพลังงานทดแทน

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมค่ายยุวดาราศาสตร์และพลังงานทดแทน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศสาตร์และคณิตศาตร์ ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561

2 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …