บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงาน ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ พระธาตุนาดูน ประจำปี 2561

118 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนแห่ต้นเทียน ณ พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน และได้เดินรอบองค์พระธาตุนาดูน 3 รอบ ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และพระสงฆ์อนุโมทนา
สำหรับกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายเทียนพรรษา 23 วัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / งานพิธีการและกิจการพิเศษ