บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

50 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 23 วัด ซึ่งเป็นวัดที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / งานพิธีการและกิจการพิเศษ