บุคลกรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

76 total views, 1 views today

บุคลกรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
: เวลา 07.00 น. บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: เวลา 09.00 น. บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ซึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นับเป็นวันมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา นับเป็นปีที่ 3 แห่งรัชสมัย ภายหลังจากทรงตอบรับขึ้นทรงราช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ภาพ/ข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/งานพิธีการและกิจการพิเศษ