สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย

122 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย

ระหว่างวันที่ 26 -29 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและให้ได้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามระบบกลไกด้านการวิจัยของสถาบันฯ และนำมาปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัย/หน่วยวิจัยของสถาบันฯ ระยะ 4 ปี และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของสถาบันฯ ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด