โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

135 total views, 1 views today

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง(กุดแดง) นำโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาทิเช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม , นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 , สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน ในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงศา
ภาพข่าว :ธนพร อรัญโสด