บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส. ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

127 total views, 2 views today

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำคณะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานถวายราชสักการะ วางพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2098 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ มีพระอัจฉริยภาพ และฝีพระหัตถ์ในทางการรบ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จนสวรรคต เมื่อเดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ.2148 มีพระชนมายุ 50 พรรษา ที่พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ขับไล่อริราชศัตรูตลอดจนพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยมาตราบจนทุกวันนี้