ขอเชิญร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก2018

115 total views, 2 views today

ขอเชิญร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก2018

กิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิเช่น
– ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙
– การประกวดธิดาดอกจาน 
– นิทรรศการพื้นที่ชุ่มน้ำและฐานเรียนรู้
– การแข่งขันและการแสดงของนักเรียน และการออกร้านหน่วยงานต่างๆ

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ กุดแดง สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม