สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

135 total views, 2 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยนายคมกริช วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสถาบันฯ ได้จัดกิจกกรมขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เยาวชน โดยใช้กิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินเป็นตัวช่วยในการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ตามคำขวัญประจำปี 2561 “รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบนเวที การแสดงของเด็กๆ การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ และของรางวัลต่างๆ

เขียนข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด