Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

60 total views, 1 views today

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

นางสาวกชพร ไวสู้ศึก  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาวอิสราภรณ์ อันสนั่น ระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

ข่าว : กันต์กนิษฐ์  หาญวงษา

ภาพข่าว : หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ/ธนพร  อรัญโสด

About ผู้ดูแลระบบ

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน และศิษย์เก่าได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

112 total …