Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ได้รับรางวัลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560  และจะเข้ารับโล่และรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560   ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี

 

ข่าว : กันต์กนิษฐ์  หาญวงษา

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ธนพร  อรัญโสด

5 total views, 4 views today

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ขอแสดงความยินดี …