Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / บุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน (ประเภทลูกจ้างประจำ) ประจำปี 2560

บุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน (ประเภทลูกจ้างประจำ) ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ  นายวิเทศ วัฒนขำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 สังกัดสถาบันวิจัยวลัย

รุกขเวช ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน (ประเภทลูกจ้างประจำ) ประจำปี 2560 และจะเข้ารับโล่และรางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560   ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50 ปี

 

ข่าว : กันต์กนิษฐ์  หาญวงษา

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ธนพร  อรัญโสด

Check Also

อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี …