Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม  สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

 

ข่าว : กันต์กนิษฐ์  หาญวงษา

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ธนพร  อรัญโสด

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …