พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 

80 total views, 2 views today

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ คณะ/วิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ อาคารพลศึกษา
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 รับจริง