การแสดงศิลปพื้นบ้าน เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถานีปฏิบัติการนาดูน

75 total views, 1 views today

          การแสดงศิลปพื้นบ้าน เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ภายใต้ชื่อ “ไทยรัฐทีวี” เป็นผู้ผลิตรายการ สารคดี ลักษณะไทย เป็นรูปแบบสารคดีสั้น ถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีคุณค่าควรสืบสานและอนุรักษ์ และอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ผ่านการเล่าเรื่องที่กระชับ ด้วยความยาว 1 นาที ออกอากาศทุกวัน ก่อนข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ 19:30 น ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ภาพ : สถานีปฏิบัติการนาดูน