Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดมหาผล เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทอดถวาย ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นำองค์กฐินไปยังวัดมหาผล และร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 และถวายปัจจัย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 510,859 บาท

ภาพ : ธนพร อรัญโสด

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …