Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ข่าว : นางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : นางสาวธนพร อรัญโสด

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยวลัย …