Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการการสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก – ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี 2560 ร่วมกับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานภาคี อาทิเช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตอและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม, ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย , โรงเรียนบ้านเม็กดำ และกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : วีระ ทองเนตร

      

Check Also

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 Download