Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ รอบ 31 ปี คณะเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ รอบ 31 ปี คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ รอบ 31 ปี คณะเทคโนโลยี มีกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ภาพข่าว : กัทลี ศักดาคำ

     

Check Also

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเร …