Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาวดี เสนาวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาวดี เสนาวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

            ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาวดี เสนาวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับทุนไปอบรมเชิงปฏิบัติการ International training workshop on Modern Breeding and Cultivation Technology of Vegetables ที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่5-24 ก.ย.60
 

Check Also

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเร …