Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฉายภาพยนต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมฯ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ รอบ 31 ปี คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 ส …