Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่ิอเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่ิอเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้จำปาศรีและสวนพอเพียง ตามนโยบายโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ได้จัดแสดงผลผลิตทางการเกตร และผลงานทางวิชาการ ของบุคลากร

Check Also

WRBRI-MSU Inbound Internship 2018

1. Anoucement 2 …