Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมใจแสดงพลังความสามัคคี และจงรักภักดีถวายในหลวง ร.๙ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                    

 

Check Also

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเร …