Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ พระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

          สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ พระบรมธาตุนาดูน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี นำบุคลากร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และพระสงฆ์ โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

                  

 

Check Also

WRBRI-MSU Inbound Internship 2018

1. Anoucement 2 …