Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / นิสิตและบุคลากรโครงการอีสาน – อาเซียนสัญจร เข้าเยี่ยมชม สถานีปฏิบัติการนาดูน

นิสิตและบุคลากรโครงการอีสาน – อาเซียนสัญจร เข้าเยี่ยมชม สถานีปฏิบัติการนาดูน

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  ได้นำนิสิตและบุคลากรในโครงการอีสาน – อาเซียนสัญจร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน และดูการสาธิตทำลูกประคบสมุนไพร ณ  สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้พบและสัมผัสกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา 

        

Check Also

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พบเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านงานกิจการต่างประเทศและงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานกิจการต …