Breaking News
Home / ประกวดราคา

ประกวดราคา

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานผ่าน ระบบ e-Gp

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ …

Read More »

ยกเลิก สอบราคาจ้าง “โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้” สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Download No views yet

Read More »

เปิดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Download No views yet

Read More »

ผลการสอบราคา “สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดนำเสนอสื่อมัลติมีเดียและสื่อเสมือนจริงสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีสอบราคา”

Download No views yet

Read More »