Breaking News
Home / ประกวดราคา

ประกวดราคา

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ 2560 และแนวทางการปฏิบัติงานผ่าน ระบบ e-Gp

128 total views, 4 views today รวมเอกสาร …

Read More »

ยกเลิก สอบราคาจ้าง “โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้” สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9 total views, 1 views today Download

Read More »

เปิดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18 total views, 1 views today Download

Read More »

ผลการสอบราคา “สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดนำเสนอสื่อมัลติมีเดียและสื่อเสมือนจริงสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยวิธีสอบราคา”

9 total views, 1 views today Download

Read More »