Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 4)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สม …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจ …

Read More »

สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายอุทัย หามนตรี บุ …

Read More »

สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นปีการ …

Read More »

กำหนดการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561

ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำ :  http://www.surv …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 สำนักศึกษ …

Read More »

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการ …

Read More »

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุ …

Read More »