Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 3)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์ม …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ของจังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา …

Read More »

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล1 จำนวน 30 คน เข้าชมและทำกิจกรรม ณ สถานีปฏิบัติการเกิ้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้น …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส. ได้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส. ได้เข้าร่วมพิธีเวียนเท …

Read More »

 “พื้นที่ชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยวลัยรุก …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair”

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษต …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน …

Read More »

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ โครงการสัมมนาเ …

Read More »

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการทุนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »