Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด (page 2)

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรั …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี …

Read More »

โครงการเลี้ยงผีปู่ตาป่าโคกดงเค็ง ประจำปี 2562 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

โครงการเลี้ยงผีปู่ตาป่าโคกดงเค็ง ประจำปี 2562 ณ สถ …

Read More »

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกันปลูกป่าโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกันปลูกป่าโครงก …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดง …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยกับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยกับกอง …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเข้าอบรม ณ ต่างประเทศ

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเข้าอบรม ณ ต่างประเทศ …

Read More »

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

อาจารย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมประชุม และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจผลงานทางวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1

อาจารย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

บุคคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 

บุคคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานสงกรานต์ มหาว …

Read More »