Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน …

Read More »

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเรื่อง “การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุทธิรา เซดลัค พร้อมด้วย อาจารย์วรงค์ สุขเสวต  ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุทธิรา เซดลัค พร้อมด้วย …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยร …

Read More »

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พบเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านงานกิจการต่างประเทศและงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการ …

Read More »

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเ …

Read More »