Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รอบ2)

181 total views, 1 views today  Dow …

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562

329 total views, 1 views today ตามที่สถา …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

621 total views, 7 views today  Dow …

Read More »

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลดภัย

1,254 total views, 2 views today  Downlo …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

834 total views, 43 views today บุคลากรส …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย (BCT 13)

47 total views, 4 views today บุคลากรสถา …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส

29 total views, 1 views today ในวันที่ 1 …

Read More »

บุคลากรสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่สถานีฯ

28 total views, 1 views today บุคลากรสถา …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

24 total views, 1 views today สถาบันวิจั …

Read More »