Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลดภัย (รอบ2)

 Download 2 total views, no views today

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562

ตามที่สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ประกาศรับสมัครสอบค …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลดภัย

 Download No views yet

Read More »

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลดภัย

 Download 100 total views, 51 views toda …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงา …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย (BCT 13)

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโ …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัย …

Read More »

บุคลากรสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่สถานีฯ

บุคลากรสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังก …

Read More »

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ว่านตูบหมูบสารคาม”

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ว่านตูบหมูบสารคาม …

Read More »