Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม …

Read More »

หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมเมืองสมุนไพร ภายใต้หัวข้อ “รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรและภูมิปัญญามหาสารคาม “

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพัน …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ดำเนินโครงการทำบุญสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ดำเนินโครงการทำบุญสถาบันวิจ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชและหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชและหลักสูตรความหลากหลายทางชี …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานเฉลิมพระเ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ร่วมกั …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ออนซอนอีสาน : ความเซื่อบูฮาน เฮือนซานบ้านซ่อง  ของอยู่แนวกิน ผ้าซิ่นผืนแพ ดูแลสุขภาพ ซาบซึ้งเสียงดนตรี”

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ออนซ …

Read More »