Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

                      สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโคร …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560

       สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมโครงการ วันต้นไม …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประจำสถาบันฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. สถาบันวิ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สืบสานประเพณี “เลี้ยงผีปู่ตา ป่าโคกดงเค็ง” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานสมโภช นมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยฯ/การประกวดโปงลางฯและงาน สงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

                         เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน …

Read More »

สถาบันวิจัยวิจัยวลัยรุกขเวช “โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560

” สวมผ้าขาวม้า อนุรักษ์ไทย เบิกบานใจวันสงกรา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รศ.ดร.วีระชัย สายจันทา ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560”

                ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบั …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สโมสรบุคลากรม …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ

                เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560  สถาบัน …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

                สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานประเ …

Read More »