Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงา …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย (BCT 13)

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโ …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัย …

Read More »

บุคลากรสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่สถานีฯ

บุคลากรสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังก …

Read More »

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ว่านตูบหมูบสารคาม”

ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ว่านตูบหมูบสารคาม …

Read More »

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาชีววิทยา คณะ …

Read More »

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามกรอบภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามกรอบภาระงานอย่างมีประส …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรั …

Read More »