Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานห …

Read More »

บุคลากรสถาบันวิยจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการประเพณีลงแขกปักดำนา

               ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 บุคลากรสถา …

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกับนายอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยบ้านเกิ้งเเละติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโค …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ รอบ 31 ปี คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ประชุมติดตามงาน กพร. ประจำปีงบประมาณ 2560

           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 น …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

 ขอแสดงความยินดีกับ นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ นิสิตระด …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาวดี เสนาวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

            ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาวดี เสนา …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฉายภา …

Read More »

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2559 หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบป …

Read More »