Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช …

Read More »

โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

“การส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมือง หลักสูตรความหลากห …

Read More »

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส. ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคา …

Read More »

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 Download

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน …

Read More »

การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมชื่นชมยินดีสานสามัคคีบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสัมมนาเรื่อง “การสัมมนาการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุทธิรา เซดลัค พร้อมด้วย อาจารย์วรงค์ สุขเสวต  ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุทธิรา เซดลัค พร้อมด้วย …

Read More »