Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

14 total views, 1 views today 4.2-2-Rese …

Read More »

คณะบุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเตรียมพื้นที่จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

9 total views, 1 views today

Read More »

โรงเรียนสารคามพิทยาคมเข้าร่วมค่ายความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

14 total views, 1 views today  &nbs …

Read More »

นายคมกริช วงศ์ภาคำ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ

513 total views, 32 views today บุคลากรส …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน และศิษย์เก่าได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

108 total views, 10 views today สถาบันวิ …

Read More »

อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชได้รับรางวัล

20 total views, 2 views today อาจารย์ ดร …

Read More »

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2/2562

26 total views, 1 views today  Down …

Read More »

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

32 total views, 1 views today สถาบันวิจั …

Read More »

สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ

14 total views, 1 views today วันที่ 21 …

Read More »