Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายอุทัย หามนตรี บุ …

Read More »

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ประกาศรประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งต …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภ …

Read More »

อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์  ตำแ …

Read More »

บุคลากรดีเด่นการปฏิบัติงาน (ประเภทลูกจ้างประจำ) ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ  นายวิเทศ วัฒนขำ ตำแหน่ง พนักงา …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Multivariate Statistics in R for Ecologists and Evolutionary Biologists” “ R: an introduction and Analysis ecological communities trophic webs in R”

   ***   ติดต่อเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง …

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

** ผู้สนใจเข้าอบรม ติดต่อ 0-4375-4407 หรือ  086-64 …

Read More »