ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ประเมินหลักสูตร

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

 247 total views,  3 views today

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการสถาบันฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ กรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ

อธิการบดีและคณะกรรมการประเมินฯลงตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

 265 total views,  3 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชต้อนรับท่านอธิการบดีและคณะกรรมการประเมินฯลงตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคณาจารย์บุคลากร ในวันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-09.50 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

 230 total views,  3 views today

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565ผู้บริหาร บุคลการ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญเดือน 8 ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นผู้แทนถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ให้แก่วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

 178 total views,  4 views today

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร เเละบุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ ตลอดพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนในครั้งนี้

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today