สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 303 total views,  2 views today

ผลงานวิจัยปี 2560

 

Helminths in rodents from Wet Markets in Thailand

Genetic diversity within and among gelada (Theropithecus gelada) populations based on mitochondrial DNA analysis

Rodents as a Source of Salmonella Contamination in Wet Markets in Thailand

 Morphological and molecular characteristics of Malayfilaria sofiani Uni, Mat Udin & Takaoka n. g., n. sp. (Nematoda: Filarioidea) from the common treeshrew Tupaia glis Diard & Duvaucel (Mammalia: Scandentia) in Peninsular Malaysia

 Genetic diversity and population structure of blue-crested lizard, Calotes mystaceus Duméril & Bibron, 1837 (Squamata: Agamidae) in Thailand

 Cloning and expression analysis of a flavanone 3-hydroxylase gene in Ascocenda orchid

 In vitro propagation of Kaempferia marginata carey ex roscoe, a native plant species to Thailand Molecular phylogeny of black flies in the Simulium tuberosum (Diptera: Simuliidae) species group in Thailand

  Sida linifolia (Malvaceae), a New Record for Thailand

  Diversity and uses of Zingiberaceae in Nam Nao National Park, Chaiyaphum and Phetchabun provinces, Thailand, with a new record for Thailand

  A New Coumarin from the Stems of Pterocarpus indicus

 สักยารักษาโรค

 อนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของใบชุมเห็ดเทศอบแห้ง ขิงอบแห้งและใบฝรั่งอบแห้ง และกรรมวิธีการทำ

 DNA barcoding of human-biting black flies(Diptera:Simuliidae) in Thailand

  การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3.

 ระยะพัฒนาการต่อปริมาณสารพฤกษเคมีและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในใบมะนาวโห่

 Heavy metal accumulation in rice (Oryza sativa) near electronic waste dumps and related human health risk assessment

 Pancreatic Lipase Inhibitory Activity of Selected Herbal infusions. In: Moongngam, A., Ruangwittayanusorn, K., Butkhup, L., Duangkhamchan, W., Keewduangta, W., Thaimuangphol, W., Sutthi, N. (Eds).

  องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาย่านางแดง ที่ย่างด้วยเครื่องย่างแบบสองสายพานลำเลียง

 Cytogenetics of the skinks (Reptilia, Scincidae) from Thailand; III: the first karyological study of Sphenomorphus maculatus and Jarujinia bipedalis 

  Diversity of Weed and Agricultural Management. In S. Morand, C. Lajaunie, and R. Satrawaha, (eds),

 Population Genetic Structure and Genetic Diversity in Twisted-Jaw Fish, Belodontichthys truncates Kottelat & Ng, 1999 (Siluriformesw: Siluridae), from Mekong Basin

หมวดหมู่