สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 273 total views,  5 views today

ผลงานวิจัยปี 2559

 Mitochondrial DNA Sequences of 37 collar-spined echinostomes (Digenea:Cchinostomatidae) in Thailand and Lao PDR reveals presence of two species: Clonorchis, Ophisthorchis, and Metorchis

 Molecular characterization of sympatrically distributed Neotricula aperta-like snails in the Mekong River, Kratie, Cambodia

 Ethanol Production from Sweet Sorghum Juice at High Temperatures Using a Newly Isolated Thermotolerant Yeast Saccharomyces cerevisiae

 Genetic diversity of the red-spotted tokay gecko (Gekko gecko Linnaeus, 1758) (Squamata: Gekkonidae) in Southeast Asia determined with multilocus enzyme electrophoresis

 Intron sequence of the taurocyamine kinase gene as a marker to investigate genetic variation of Paragonimus species in Japan and the origins of triploidy in P. westermani.

 A singleplex real-time fluorescence resonance energy transfer PCR with melting curve analysis for the differential detection of Paragonimus heterotremus, Echinostoma malayanum and Fasciola gigantica eggs in faeces.

 การขยายพันธุ์เปราะราศี (Kaempferia larsenii Sirirugsa) ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย

 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อผลผลิตแตงขาวหนามดำ

 Globba bicolor (Zingiberaceae), New Record for Thailand

  A New Non-glucosidic Iridoid from the Roots of Strychnos nux-blanda

 New depsidones and xanthone from the roots of Garcinia schomburgkiana

 สักยารักษาโรค

 อนุสิทธิบัตร : สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่ส่วนประกอบของใบหม่อนใบเตย ใบไผ่และใบข้าว และกรรมวิธีการผลิต

 อนุสิทธิบัตร : สูตรส่วนผสมสมุนไพรอบแห้งที่มีส่วนประกอบของใบย่านามแดงใบรางจืดและใบมะรุมและกรรมวิธีการผลิต

  อนุสิทธิบัตร : ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากขลู่และใบเตยที่ดอกงิ้วเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการทำ

 

 

หมวดหมู่