สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

 บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  

 210 total views,  5 views today

           บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักเรียน นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามโดยการดอกไม้จันทน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการถวายความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย
ภาพ : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
หมวดหมู่