สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute


สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

WalaiRukhavej Botanical Research Institute

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวแปรอักษร  “ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ น้อมสำนึกพรมหากรุณาธิคุณ”

 153 total views,  2 views today

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวแปรอักษร 
“ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ น้อมสำนึกพรมหากรุณาธิคุณ”

เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมใจแปรอักษรภาพ เลข ๙ นำกล่าวถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่งถวายอาลัย ร่วมร้องเพลงถวายอาลัย “พระราชาผู้ทรงธรรม” “สรรเสริญพระบารมี” น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด

หมวดหมู่