สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Walai Rukhavej Botanical Research Institute

 18,919 total views,  134 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันวิจัยอันดับหนึ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันวิจัยอันดับหนึ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันวิจัยอันดับหนึ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย

ข่าวล่าสุด

หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลงานโดดเด่น ปี2563

สถานีปฏิบัติการนาดูน,บ้านเกิ้ง