ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 [2] รายการ
ลำดับชื่อบทความชื่อ - สกุล ว/ด/ปวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล
1
Helminths in rodents from Wet Markets in Thailand
Ribas, Alexis
Weerachai Saijuntha
Agatsuma, Takeshi
C. THONGJUN
K. LAMSAN
Poonlaphdecha, Srisupaph
1 ส.ค.59 - 31 ก.ค.60
HELMINTHOLOGIA, 53, 4: 326 – 330, 2016
ISI
2
Genetic diversity within and among gelada (Theropithecus gelada) populations based on mitochondrial DNA analysis
Takayoshi Shotake
Weerachai Saijuntha
Takeshi Agatsuma
Yoshi Kawamoto
1 ส.ค.59 - 31 ก.ค.60
ANTHROPOLOGICAL SCIENCE Volume: 124 Issue: 3 Pages: 157-167 DOI: 10.1537/ase.160717
ISI