ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 [2] รายการ
ลำดับชื่อบทความชื่อ - สกุล ว/ด/ปวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล
1
Clonorchis, Ophisthorchis, and Metorchis
Paiboon Sithithaworn
Weerachai Saijuntha
Ross H. Andrews
Trevor N. Petney
1/4/2015
Biology of Foodborne Parasites. CRC Press. ISBN:9781466568839. Pages:275-298.
หนังสือ
2
Pollen morphology of the genus Curcuma (Zingiberaceae) in Northeastern Thailand
Piyaporn Saensouk
Piyada Theerakulpisut
Achra Thammathaworn
Surapon Saensouk
Charun Maknoi
Pimjai Kohkaew
(เม.ย.58)
SCIENCEASIA Volume: 41 Issue: 2 Pages: 87-92 DOI: 10.2306/scienceasia1513-1874.2015.41.087 Published
ISI