ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557 [5] รายการ
ลำดับชื่อบทความชื่อ - สกุล ว/ด/ปวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล
1
New cytotoxic apotirucallanes from the leaves of Walsura trichostemon
Sichaem, J.
Khumkratok, S.
Siripong, P. 
Tip-Pyang, S.
1/4/2014
Journal of Natural Medicines. Volume 68, Issue 2, April 2014, Pages 436-441
Scopus
2
Genetic Diversity of Thai Native Chicken Inferred from Mitochondrial DNA Sequences
Pairot Pramual
Kowit Meeyen
Komgrit wongpakam
Usa Klinhom
1/10/2013
Tropical Natural History 13(2): 97-106, October 2013
ISI
3
Elettariopsis biphylla, a new species of Zingiberaceae from Thailand
Surapon Saensouk
Piyaporn Saensouk
1/2/2014
Phytotaxa 159 (1):023-025 (Published: 7 Feb. 2014) ISSN: 1179-3163 (online edition) Impact
ISI
4
New furoquinoline alkaloids from the leaves of Evodia lepta
Sichaem, J.
Jirasirichote, A.
Sapasuntikul, K. 
Khumkratok, S. 
Sawasdee, P.
Do, T.M.L. 
Tip-Pyang, S.
1/1/2014
Fitoterapia. Volume 92, January 2014, Pages 270-273
Scopus
5
Molecular phylogeny of black flies in the Simulium tuberosum (Diptera: Simuliidae) species group in Thailand
Sriphirom, P.
Sopaladawan, P.N.
Wongpakam, K.
Pramual, P.
14/ม.ค/2527
วารสาร Genome. Volume 57, Issue 1, January 2014, Pages 45-55
Scopus